Czym jest osteopatia?

Osteopatia to element systemu opieki zdrowotnej, w którym do stawiania diagnozy i leczenia chorych wykorzystywane jest badanie manualne. Co ważne, osteopatia traktuje ciało ludzkie jako całość, nie ograniczając się jedynie do badania wybranych części ciała.

Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem zarówno w stanie określanym jako zdrowie, jak i w stanie chorobowym. Traktuje ona ciało ludzkie w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, zakłada ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy.

Leczenie osteopatyczne jest więc ściśle powiązane z indukcją tychże mechanizmów.

Wskazania do terapii osteopatycznej

  • Ostre i przewlekłe zespoły bólowe układu kostno-stawowego i kręgosłupa (np. rwa kulszowa, rwa barkowa, dyskopatie, zmiany degeneracyjne dużych stawów, zmiany związane z charakterem pracy, zaburzenia czucia i zdrętwienia kończyn).
  • Funkcjonalne schorzenia układu gastroenterologicznego, urologicznego, ginekologicznego, układu krążenia i układu oddechowego.
  • Bóle głowy u dzieci i dorosłych.
  • Stany pourazowe i powypadkowe u dzieci i dorosłych.
  • Urazy okołoporodowe u dzieci; zaburzenia rozwoju koordynacji i psychomotoryki u dzieci; zespoły bólowe kobiet w ciąży i profilaktyka okołoporodowa.
  • Diagnostyka i korekta wad postawy.
  • Zespoły psychosomatyczne, lękowe i depresje.

Zasady osteopatii

1. Zasada pierwsza: struktura i funkcja

W osteopatii podstawą jest wzajemne oddziaływanie między strukturą a funkcją. Zdrowa struktura wypełnia wszystkie funkcje, które do niej należą. Funkcje wykonywane przez organizm są dobre tylko wtedy, gdy struktura znajduje się w dobrym stanie. Poprzez to wzajemne oddziaływanie struktura i funkcja są nierozłączne. Wspólny dla nich obu jest ruch.

2. Zasada druga: siły uzdrawiające

Druga zasada osteopatyczna opiera się na wpływie neowitalnym, na siłach samouzdrawiających ciała. Osteopatia jest po to, aby przyspieszyć proces leczenia, gdy organizm sam nie jest w stanie odtworzyć swojej równowagi. W gorszych przypadkach pomaga ona organizmowi zintegrować dysfunkcję z jednostką funkcjonalną, a przez to poprawić ruchomość. Osteopaci wierzą, że siła witalna istnieje i jest wystarczająca do pokonania przeszkód. Główną rolę odgrywa przy tym układ nerwowy.

3. Zasada trzecia: organizm stanowi jedność

Trzecie założenie traktuje organizm człowieka jako jedność, która nie może być podzielona. Organizm nie jest połączeniem niezależnych części, przeciwnie – posiada zdolność integracji, która opiera się na wzajemnych połączeniach poszczególnych jego części. Jedność ciała jest zawsze dynamiczna i funkcjonalna. Każda część funkcjonuje poprzez tę jedność i dla niej. Kiedy jakaś funkcja odbiega od normy, ma to wpływ na całą gospodarkę organizmu.

4. Zasada czwarta: ukrwienie jako najważniejszy czynnik

Prawo tętnic jest absolutne i jest czwartą zasadą. Jest to naczyniowa ekspresja prądu mechanicznego osteopatii, która mówi o wolności ruchu i rytmu. Jedność ciała organizuje się wokół krwi, substancji, która jest wspólna dla wszystkich tkanek. W filozofii osteopatycznej obecne jest połączenie krwi i powięzi pod kontrolą układu nerwowego. Ograniczone ukrwienie powoduje stagnację i fermentację. Celem diagnostyki jest odnalezienie miejsca zablokowania.

5. Zasada piąta: pacjent, nie choroba

Zasada mówi o tym, że to pacjent, a nie jego choroba znajduje się w centrum uwagi osteopaty. Osteopatia rozpatruje człowieka z jego historią, jego środowiskiem życia i rozwojem. Z tego względu konieczne jest rozróżnienie między upływającym czasem, a cyklicznymi lub okresowymi procesami.

D.O. mgr Paweł Wojnar Osteopata  

 

Doświadczenie zawodowe – od 1990 roku /16 lat pracy w szpitalu, 5 lat na stanowisku kierownika działu rehabilitacji, 15 lat w przychodni specjalistycznej, od 1992 własna praktyka(gabinet)/

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kierunek Fizjoterapia

Medyczne Studium Zawodowe im. Ludwika Hirszfelda kierunek Fizjoterapia we Wrocławiu

szkolenia osteopatyczne

Dwa lata studiów osteopatycznych w Sutherlad College of Osteopathic Medycine

Pięcioletnie studia w Akademii Osteopatii Wrocław i Poznań prowadzone przez Osteopathie Schule Deutschland zakończone egzaminem i uzyskaniem tytułu Dyplomowanego Osteopaty

kursy i szkolenia osteopatyczne

Visceralne podejście w Osteopatii – Berlin

Osteopatyczne podejście do leczenia dzieci – Rene Zweedijk

Osteopatyczne podejście do niemowląt i noworodków – Berlin

Mózg i Ośrodkowy Układ Nerwowy w ujęciu Osteopatycznym – Marek Mularczyk

Osteopatyczne Techniki Funkcjonalne – Michel Renier

Mózg cz.1 – Bruno Chikly

Mózg cz.2 – Bruno Chikly

Mózg cz.3 – Bruno Chikly

Mózg cz.4 – Bruno Chikly

kursy i szkolenia podyplomowe

Kinesio Taping prowadzący Kenzo Kase D.C.

Funktionelle Osteopathie und Integration ( FOI ) -Hans de Jong, Friedhelm Becker 1

Funktionelle Osteopathie und Integration ( FOI ) -Hans de Jong, Friedhelm Becker 2

Cranisacral Therapie- Upledger Institut Deutschland 1

Cranisacral Therapie- Upledger Institut Deutschland 2

Zapraszamy do kontaktu

osteopatyczne podejście do leczenia dzieci certyfikat